Day 1: Touchdown at Silay-BacolodShareTweet Cinco De Noviembre Marker, Silay City James: Ma, paalis na ako bukas Mama: Ok, ingat. Saan ka nga pupunta? James: Backpacking Trip- Negros, Panay at kung saan-saan Mama: Ok, mag-text ka. James: Kulang pa yung pera ko e. Mama: Wala na akong pera. James: (sa isip lang) Ayos! Pareho pa tayo. ‘Wag nang ituloy ito… ——- English version James: (European accent) Mommm, I’ll be leaving tomorrow. Mom: Okay. Take care. Where are you going again? James: Backpacking Trip- Negros, Panay and many more… Mom: Okay, just text me your whereabouts. James: (Hoping I get more pocket money) I don’t […]

Related Posts with Thumbnails
Continue reading